Waarom MBMP

Omdat MBMP alleen zijdelings gebruik maakt van bestaande reken modulen. Die berekening modules zijn meestal ingevoerd vanuit internationale zienswijze, en zijn of verouderd of sluiten niet aan bij het profiel van de huidige ondernemingen in Nederland.

MBMP laat vooral de ondernemer aan het woord in een persoonlijk gesprek ter plaatse. Dat is op zichzelf al uniek te noemen aangezien 95% van de Bedrijfswaardebepalingen via internet wordt uit gevoerd. Iedere onderneming heeft namelijk zijn eigen karakter , uitvoering, locatie, kostenplaatjes en bedrijfsvoering en positioneringstrategie.

En aangezien MBMP geen voorspellende gave bezit, wordt de Bedrijfswaardebepaling Up to Date uitgevoerd en geen berekeningsuitvoering voor de verre toekomst. Aan de hand van de huidige cijfers van de boekhouder of accountant worden de berekeningen verwerkt. De jaaropgave’(s) zijn dan ook een hulpmiddel om tot een goede waardebepaling te komen. Uiteraard houdt MBMP rekening met de toekomst visie en innovatie van het bedrijf.

Om tot een eerlijke onafhankelijke  Bedrijfswaardebepaling te komen worden alle facetten van het bedrijf meegenomen in  de berekening. En soms valt het mee voor de klant en soms valt het tegen, niettemin slaagt MBMP er meestal in om aan de verwachting van de klant te voldoen.

De Bedrijfswaardebepaling wordt onafhankelijk neergezet. Los van Makelaarskantoren en Bedrijfsadvies organisaties. Wel kan in samenwerking doorverwezen worden.

Dus mocht U niet tevreden zijn met uw huidige waardebepaling is het altijd mogelijk MBMP in te schakelen voor een second opinion.